Ảnh khai giảng năm học 2023-2024


Ảnh khai giảng năm học 2023-2024


ẢNH HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023


ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023


ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 .


ẢNH TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG 9/2022


ẢNH ĐẠI HỘI CHI ĐỘI


Ảnh học sinh tham quan học tập ngoại khóa năm học 2021-2022


Thi chung khảo giáo viên dạy giỏi năm học 2023-2024


Gặp mặt BCH chi đoàn nhân ngày 26/3 và giáo viên GDTC nhân ngày 27/3 . Năm học 2023-2024


ẢNH TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023