CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS CỔ BI

Giáo viên

Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy

Ngày sinh: 15/1/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0968584691

Giáo viên giảng dạy môn Toán, phụ trách phổ cập giáo dục, xếp TKB
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 30/11/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại cơ quan: 0983771075

Điện thoại riêng: 0983771075

Giáo viên giảng dạy môn Sinh, Hóa, chủ nhiệm
Trịnh Thị Hương
Trịnh Thị Hương

Ngày sinh: 17/11/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cao đẳng

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0904844128

Giáo viên giảng dạy môn Địa, Sử
Phạm Văn Chung
Phạm Văn Chung

Ngày sinh: 28/10/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0981834566

Giáo viên giảng dạy môn Địa lí, công tác kiêm nhiệm khác
Nguyễn Bích Ngọc
Nguyễn Bích Ngọc

Ngày sinh: 31/10/1992

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0989392428

Bí thư chi đoàn, giảng dạy môn Vật Lý
Nguyễn Thị Sao
Nguyễn Thị Sao

Ngày sinh: 6/12/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0977980186

Giáo viên giảng dạy môn Toán , Vật Lý, chủ nhiệm lớp, công tác kiêm nhiệm khác.
Trần Quốc Toản
Trần Quốc Toản

Ngày sinh: 10/2/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0344444567

Tổ phó tổ Tự nhiên, giảng dạy môn Hóa, Sinh
Phạm Thị Huê
Phạm Thị Huê

Ngày sinh: 8/12/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0979112465

Giảng dạy môn Toán và chủ nhiệm lớp
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu

Ngày sinh: 2/12/1992

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0367324415

Giáo viên giảng dạy môn Sinh học
Nguyễn Duy Kỳ
Nguyễn Duy Kỳ

Ngày sinh: 25/9/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn 1, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0914481947

Email liên lạc: nguyenduyky2016@gmail.com

Giảng dạy môn Tin
Nông Thị Yên
Nông Thị Yên

Ngày sinh: 19/3/1996

Dân tộc: Giáy

Quê quán: Lùng Vai -Mường Khương -Lào Cai

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0977858039

Email liên lạc: yenbio96hnue@gmail.com

Giảng dạy môn Sinh
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 24/11/1994

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ :Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0982190331

Email liên lạc: nguyenthiphuong868@gmail.com

Giảng dạy môn Vật lý
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh

Ngày sinh: 15/6/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Giang

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0988108708

Email liên lạc: hanhk3a@gmail.com

Giảng dạy Toán

Chủ tịch công đoàn

Trương Thị Hồng Loan
Trương Thị Hồng Loan

Ngày sinh: 21/8/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Phúc

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Chủ tịch công đoàn

Điện thoại riêng: 0983122936

Giảng dạy bộ môn công nghệ, nhóm trưởng Địa - CN

Tổ trưởng

Phạm Thị Tuyết Lan
Phạm Thị Tuyết Lan

Ngày sinh: 10/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0985722187

Tổ trưởng tổ tự nhiên và giảng dạy môn Toán